بایگانی‌ها شهرداری تهران | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

شهرداری قد نکشید

با توجه به کاهش ساخت و سازهای بلندمرتبه و رکود مسکن، شهرداری تهران در نیمه اول سال ۱۳۹۵ با کاهش […]