بایگانی‌ها شهر عمودی | مدیریت ساخت

۰۵/۰۲/۱۳۹۴

شهر عمودی در صحرای آفریقا(اعظم کریمی- مدیریت پروژه- معماری)

یک شرکت معماری در پاریس طرح نوعی برج را در صحرای آفرقا پیشنهاد داده است که انرژی مورد نیاز آن […]