بایگانی‌ها شیشه های هوشمند | مدیریت ساخت

۲۸/۰۲/۱۳۹۴

شیشه های هوشمند smart tint(حامد پناه-مهندسی عمران-عمران)

حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود. به همین دلیل در سالهای اخیر تلاشبرای […]