بایگانی‌ها شیشه هوشمند | مدیریت ساخت

۰۹/۰۳/۱۳۹۴

شیشه هوشمند(محمد مهدی برجسته-مهندسی عمران-عمران)

حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره‌ها هدر می‌رود. به همین دلیل تلاش برای کاهش مصرف انرژی در […]