بایگانی‌ها صنایع دستی | مدیریت ساخت

۱۱/۱۱/۱۳۹۵

حضور پاما و صنایع دستی سازمان محلی شولیز (طرح معیشت جایگزین در منطقه حفاظت شده هلن) در بازارچه دستادست

دستادست یک کسب و کار اجتماعی است که  هدف اصلی آن توانمندسازی تولیدکنندگان است. در روزهای ۱۸ تا ۲۰ شهریور […]