بایگانی‌ها طراحي | مدیریت ساخت

۰۸/۱۰/۱۳۹۴

کاربرد QFD در فاز طراحی مسکن (آرمین عارفی مقدم-مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) سیستمی است که نیازها و خواسته های مشتریان را با اطمینان کامل به طراحی محصول و فرآیند تولید […]