بایگانی‌ها طراحی تئاتر | مدیریت ساخت

۱۸/۱۰/۱۳۹۳

آمفی تئاتر Albi Grand(صادق اردستانی-کارشناسی ارشد-مدیریت ساخت)

طراحی تئاتر بزرگ شهر Albi در فرانسه، به عنوان یک نقطه عطف فرهنگی برای این منطقه به شمار می رود. […]