بایگانی‌ها طراحی لوگو | مدیریت ساخت

۲۱/۱۱/۱۳۹۵

فراخوان طراحی لوگو(نشانه) دفتر مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دفتر مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد لوگو متناسب با ماموریت […]