بایگانی‌ها طراحی معماری موزه | مدیریت ساخت

۲۰/۰۸/۱۳۹۵

فراخوان مسابقه “طراحی معماری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس – ابوالفضل حاج عباسی- کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت

در مسابقه «طراحی معماری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»؛ ۵ هزار نفر در قالب ۴۷۰ گروه ثبت نام نمودند […]