بایگانی‌ها طراحی | مدیریت ساخت

۱۱/۰۱/۱۳۹۶

سخنرانی علمی طراحی و مدیریت بهره برداری از راه های برون شهری ایران

طراحی و مدیریت بهره برداری از راه های برون شهری ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط وزارت راه و […]
۲۰/۰۸/۱۳۹۵

طراحی پیاده راه در جهت ارتقاء کیفیت و ایجاد تعاملات اجتماعی در محور شهری(ابوالفضل حاج عباسی- کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت)

مروزه کیفیت ضعیف فضاهای شهری در کشورمان ، ایران، نه تنها موجب دور شدن و راندن مردم از این فضاها […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۴

طراحی میدان های جمهوری اسلامی و امام خمینی (میلاد پژمان-مهندسی عمران-عمران)

طراحی میدان های جمهوری اسلامی و امام خمینی تهران دارای ۱۰ بعد تحلیل (زمینه ای، ریخت شناسی، فضایی، پایداری، کارکردی، […]
۰۱/۱۰/۱۳۹۳

معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند (محمد منصوری-کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت-مدیریت پروژه وساخت)

این تحقیق نشان می دهد ساختمانهای بلند می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جواب گوی نیازها و ضروریتهای […]
۰۱/۱۰/۱۳۹۳

روش های مدیریت ساخت و طراحی بیمارستان های ایران و سایر کشورها(رضازندی دولابی- مهندسی و مدیریت ساخت)

امروزه محیط های پزشکی به شدت وابسته به نوع سازه های ساختمانی، نوع طراحی واحدها، دکوراسیون و تجهیزات پزشکی برای […]