بایگانی‌ها عایق حرارتی | مدیریت ساخت

۰۷/۱۱/۱۳۹۵

عایق کاری حرارتی(امیر یاورخانی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

صرفه جویی در مصرف انرژی به دلیل کاهش هزینه ها و نیز حفظ محیط زیست حائز اهمیت است. عایق کاری […]
۱۳/۱۰/۱۳۹۴

عایق حرارتی(مهسا زمانی-مهندسی عمران-عمران)

در تاسیسات گرمایی، برای کم کردن تلفات حرارتی سطوح مختلف ساختمان، لوله‌ها، کانال‌ها و مخازن و جلوگیری از نفوذ رطوبت […]