بایگانی‌ها عملکرد پی | مدیریت ساخت

۰۹/۰۴/۱۳۹۴

عملکرد پی ها در هنگام زلزله(مرتضی حسین زاده-مهندسی عمران-عمران)

امروزه زلزله به عنوان یکی از مهمترین و خطرناک ترین عوامل در تخریب ساختمان ها نقش آفرینی می کند.کتابی برایتان […]