بایگانی‌ها فارغ التحصیل | مدیریت ساخت

۱۳/۰۹/۱۳۹۴

چطور می توانیم پس از فارغ التحصیلی از رشته های مهندسی به موقعیت های کاری خوبی برسیم؟؟؟(محمد محمدنژاد – ارشد مهندسی مدیریت ساخت)

رشد بی رویه ظرفیت رشته های مهندسی در دانشگاه ها از یک طرف و کمبود موقعیت های کاری مورد نیاز […]