بایگانی‌ها فرودگاه | مدیریت ساخت

۰۸/۰۹/۱۳۹۳

آینده نگری در یکی از زیر ساخت های کشور ژاپن(حمید مهرابی-ارشد مدریت ساخت)

جناب اقای سید مهدی محسنی در تاریخ ۲۳/۱۱/۲۰۱۴ درخصوص فرودگاه کانسای ژاپن مطالبی ارائه نمودند که درتکمیل عرایض ایشان این […]
۰۲/۰۹/۱۳۹۳

فرودگاه کانسای ژاپن(سید مهدی محسنی-ارشد مدیریت ساخت)

فرودگاه کانسای ژاپن در یک جزیره مصنوعی در وسط خلیج اوساکا قرار گرفته است.جزیره ای که فقط عملیات خاکریزی آن […]