بایگانی‌ها فروپاشی | مدیریت ساخت

۱۱/۰۳/۱۳۹۴

بررسی فروپاشی پیشرونده در ساختمان ها(امیررضا انسان -کارشناسی ارشدمدیریت پروژه وساخت)

همواره در علم مهندسی سازه، سعی در پیش بینی مجموعه رخداد هایی بوده است که در طول عمر مفید سازه، […]