بایگانی‌ها فضای سبز | مدیریت ساخت

۰۷/۰۹/۱۳۹۳

فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکرد دوباره به طبیعت (داور علیپور-کارشناسی ارشد-مدیریت پروژه و ساخت)

انسان به عنوان کالبد، در چرخۀ طبیعت، فرآیندی عالی ازترکیب آب وخاک است که بدون فضا و نور( بادو آتش)نمی […]