بایگانی‌ها فناوری اطلاعات و ارتباطات | مدیریت ساخت

۲۳/۱۲/۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات

کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط پژوهشکده فرهنگ و فناوری پژوهشگاه فرهنگ […]