بایگانی‌ها فناوری نانو | مدیریت ساخت

۱۴/۰۳/۱۳۹۶

کاربرد نانو فناوری در بتن (میثم زری باف- مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد دماوند)

فناوری نانو با استفاده از ریزتر نمودن ذرات و افزایش سطح تماس جهت برقراری پیوندهای مولکولی، باعث بهبود عملکرد بتن […]
۱۰/۰۳/۱۳۹۶

فناوری نانو در صنعت ساختمان (افشان پی رویان-مهندسی و مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی)

فن آوری نانو یک فن آوری کلیدی و میان رشته ای ،فرصت های زیادی  را جهت تقویت رقابت در صنعت […]