بایگانی‌ها فن بیان | مدیریت ساخت

۳۰/۰۴/۱۳۹۵

ترکیب تیم در جلسات(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

آیا تا به حال به ترکیب افراد تیم خودتان در جلسات و نحوه نشستن آنها دور میز توجه کردید؟ معمولا […]