بایگانی‌ها فورجینگ | مدیریت ساخت

۱۵/۰۷/۱۳۹۵

فورجینگ سربه سرمیلگرد(مرتضی شاه حسینی –ارشد مدیریت ساخت )

تکنولوژی فورجینگ در سال ۱۹۵۲ میلادی و با هدف کاربرد در صنایع ریلی ابداع شد و به علت صنعتی شدن […]