بایگانی‌ها قرارداد | مدیریت ساخت

۱۵/۰۹/۱۳۹۵

انواع قرارداد به لحاظ پرداخت و معرفی قرارداد پرداخت مقطوع-Lump Sum (مرتضی کربلایی رضایی – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار)

انواع قرارداد به لحاظ پرداخت : م۱-روش پرداخت آحادبها (Unit Price).  م۲-روش پرداخت به صورت مقطوع (Lump Sum).  م۳-روش پرداخت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

امکان سنجی بکارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم سازی قابلیت اطمینان پیمان های EPC(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

کاربرد مفهوم قابلیت اطمینان،از جایگاه شایسته ای در پروژه های عمرانی برخوردار نیست. این واژه در برنامه ریزی صنایع مختلف […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

جایگاه پیمانکاری مدیریت (MC) در اجرای پروژه های صنعت نفت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

طبق آمار موجود چنانچه ایران بخواهد سهم ۱۴٫۳ درصدی خود را در اوپک همچنان محفوظ نگهدارد می بایستی ظرفیت تولید […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

بدنبال فراگیر شدن بکارگیری سیستم های نوین ساخت، همچون EPC وDB ، سازمانها و نهادهای بسیاری در گوشه و کنار […]
۲۸/۰۷/۱۳۹۳

ملاحظات قراردادی پروژه ها (امیرحسین ستوده-ارشد مدیریت ساخت)

نظام های مختلفی جهت اجرای پروژه ها در کشور وجود دارد که شامل پیمان امانی، روش سنتی سه عاملی (Design– […]