بایگانی‌ها لیکا | مدیریت ساخت

۲۳/۰۸/۱۳۹۴

لیکا(جواد مجیدی-مهندسی تکنولوژی عمران-عمران)

واژه لیکا از عبارت Light Expanded Clay Aggregate (دانه رس منبسط شده) گرفته شده است. این دانه ها در کوره […]