بایگانی‌ها مديريت استراتژیک | مدیریت ساخت

۰۱/۰۴/۱۳۹۵

توسعه اسکان انسانی ، استراتژی ها و سیاست های حمل و نقل زمینی برای سیستم حمل و نقل پایدار ( سجاد محمدی-مهندسی عمران-عمران)

    حمل و نقل بخش اصلی زندگی شهری مدرن می باشد. از آنجایی که این موضوع بر روند تصمیم گیری […]
۱۹/۱۱/۱۳۹۳

مدیریت استراتژیک(سیدعباس بابازاده-ارشد-مدیریت ساخت)

این مقاله به صورت خلاصه مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن را در سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. […]