بایگانی‌ها مديريت ضايعات | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۳

بررسی رویکردهای مدیریت ضایعات مصالح در پروژه های ساختمانی(عبداله عارفی-کلرشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت)

صنعت ساختمان از عمده ترین مصرف کنندگان منابع طبیعی به شمار می رود. شناخت منشا و دلایل شکل گیری ضایعات […]