بایگانی‌ها مديريت موفق زمان | مدیریت ساخت

۲۲/۰۱/۱۳۹۵

مدیریت موفق زمان (معین نوروزی – دانشجوی ارشدمدیریت پروژه وساخت دانشگاه ازاد یادگار امام ره)

کتاب مدیریت کاربردی وقت وعملکرد به قلم جک دی فرنر با ترجمه دکترناصر جواهرزاده گرچه رویکردی منحصر وتخصصی به مدیریت […]