بایگانی‌ها مديريت موفق زمان | مدیریت ساخت

۲۲/۰۱/۱۳۹۵

مدیریت موفق زمان (معین نوروزی – دانشجوی ارشدمدیریت پروژه وساخت دانشگاه ازاد یادگار امام ره)

کتاب مدیریت کاربردی وقت وعملکرد به قلم جک دی فرنر با ترجمه دکترناصر جواهرزاده گرچه رویکردی منحصر وتخصصی به مدیریت صنعت ساخت ندارد اما دارای مطالب […]