بایگانی‌ها مديريت پروژه ساخت | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

نقش مهندسی ارزش در مدل های مدیریت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در دنیای امروز رقابت میان بنگاههای اقتصادی به صورت مداوم در حال افزایش است. مهم ترین هدف این بنگاهها تامین […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در سالهای اخیر شیوه های مختلفی برای اعمال متدولوژی های ارزش در پروژه های عمرانی اجرا و به کار گرفته […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت پروژه به شیوه های نوین «استفاده از محیط مرورگرها (Web-based) در مدیریت پروژه»(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

روند رو به رشد مدیریت پروژه از دهه ۱۹۵۰ تکنون و جایگاه فن آوری اطلاعات در این روند، بکارگیری شیوه […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی چالشهای مدیریت اطلاعات در شرکت های ساختمانی و ارائه راهبردهای پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت خود، همواره مولد حجم زیادی از اطلاعات توسط منابع بسیار و در سطح بالایی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

سناریونویسی برای شرایط اضطراری مبتنی بر رویکرد دانش بدنه مدیریت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

زمینه و هدف: اجرای اثربخش یک مانور تمرینی شرایط اضطراری نیازمند طرحریزی مناسب است. طرحریزی مانورها در غالب تهیه سناریو […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

استراتژی های استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه: رویکرد مدل تعالی سازمانی اروپا(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از مشکلات و معایب مدل تعالی سازمانی اروپا، عدم ارائه راهکاری مشخص برای ایجاد بهبود در سازمانهاست. در این […]
۰۳/۰۲/۱۳۹۵

مدیریت پروژه ساخت یک واحد ذرت خشک کنی با به کارگیری روشهای پرت و سی پی ام (PERT & CPM) (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

استان فارس یکی از استان های تولید کننده عمده محصولات زراعی در کشور به شمار می آید؛ به گونه ای […]