بایگانی‌ها مدیران کوچک | مدیریت ساخت

۰۷/۰۶/۱۳۹۵

نکته های اساسی برای مدیران کوچک(امیرحسین ستوده بیدختی، ارشد مدیریت ساخت)

نکته های اساسی برای مدیران کوچک چندی پیش در یک مهمانی خانوادگی، خواهرزاده ۹ ساله ام با مداد رنگی هایش […]