بایگانی‌ها مدیریت ارزش کسب شده | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

پیش بینی زمان و هزینه پروژه با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده با رویکرد فازی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

کنترل هزینه و زمان اجرای پروژه از شاخص ترین عوامل موفقیت پروژه به شمار می رود که همواره در راس توجه تمام ذینفعان پروژه بوده است. […]
۱۸/۰۳/۱۳۹۴

مدیریت ارزش کسب شده پروژه (بهاره دهکردنژادیان – مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت)

یکی از متدهایی که امروزه در سطح جهانی برای مدیریت و کنترل هزینه و زمان پروژه ها مورد توجه قرار می گیرد، مفهوم ارزش کسب شده […]