بایگانی‌ها مدیریت ارزش | مدیریت ساخت

۳۰/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ارزش(اناهیتا تقی پور-معماری-ارشد مدیریت و ساخت)

مهندسی ارزش Value Engineering: مهندسی ارزش در زمان جنگ جهانی دوم هنگامی که دست یابی به مواد حیاتی دچار مشکل […]