بایگانی‌ها مدیریت استراتژیک | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

اهمیت مدیریت استراتژیک در پروژه ها و سازمان ها(بهمن زمانی- مهندس عمران- ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند)

اهداف و استراتژیهای متعدد و ساختار تشکیلاتی گسترده نیازمند هماهنگی و همسویی بین اجزای سازمانی در راستای تحقق اهداف می باشند . اهمیت مدیریت استراتژیک در […]
۰۷/۱۱/۱۳۹۵

مدیریت استراتژیک(امیر یاورخانی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

این مقاله به صورت خلاصه مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن را در سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک، ضرورت […]
۰۱/۱۱/۱۳۹۵

آنالیز رقبا (مرتضی کربلایی رضایی _ کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار)

تجزیه و تحلیل رقیب در بازاریابی و مدیریت استراتژیک، یک ارزیابی از نقاط ضعف و قوت رقبای فعلی و بالقوه می‌‎باشد. این تجزیه و تحلیل، امکان […]
۲۶/۱۰/۱۳۹۵

آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک (محمدعلی نصرتی – ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه علاالدوله سمنانی)

در چند دهه اخیر کشور های پیشرفته به موضوع مدیریت استراتژیک اهمیت خاصی داده اند که در مورد اپنده نگری ها که    دیدن هر چیز قبل […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین زیر ساخت های مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت ایجاد دانش سازمانی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺶ را در ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن درک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت استراتژیک سبد پروژه در صنعت ساختمان با رویکرد فازی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در مقایسه با تصمیمات مدیریتی و عملیاتی، که شامل مدیریت پروژه های جداگانه است. انتخاب سبد، یک تصمیم استراتژیک سبد پروژه، در شرکت های ساختمانی در […]
۱۱/۱۲/۱۳۹۴

معرفی بلند ترین برج جهان ( مهدی حسین زاده بحرینی – مهندسی عمران -مهندسی مدیریت ساخت )

برج خلیفه یا برج دبی آسمان‌خراشی در شهر دبی امارات متحدهٔ عربی است. این برج با ۱۶۳ طبقه قابل استفاده و ۸۲۸ متر ارتفاع، در حال […]
۲۵/۱۰/۱۳۹۴

تفاوت در مدت زمان ،کیفیت و نمای دو برج میلاد و cn تورنتو کانادا توسط شرکتNCK Engineering Canada(محمد زکی-ارشد مدیریت ساخت)

با توجه به زلزله خیز بودن تهران و تدابیری که باید قبل از اجرا اندیشیده شود متاسفانه شرکت مذکور در مدت زمان بیشتر و کیفیت پایین […]