بایگانی‌ها مدیریت بازار | مدیریت ساخت

۱۳/۱۰/۱۳۹۵

هوش هیجانی و مدیریت بازار (دلارام زندی-مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت)

استفاده از هوش هیجانی در تجارت ایده‌ای نوین می‌باشد که برای بسیاری از مدیران و تجار جانیفتاده است. در واقع […]