بایگانی‌ها مدیریت بحران | مدیریت ساخت

۱۰/۰۴/۱۳۹۵

مدیریت بحران در پروژه های عمرانی (سیامک کلانتریان – ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

بحران یکی از بزرگترین و مخربترین مسائلی است که اثر ویران کننده و تخریبی بر پروژه های عمرانی دارد و […]
۲۸/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت بحران در پروژه های عمرانی (سیامک کلانتریان – ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک پروژه های عمرانی است. قبل از تعقیب هرگونه اهداف بلند مدت […]