بایگانی‌ها مدیریت دارایی | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۵

مدیریت دارایی در بخش زیر ساخت های عمرانی (علیرضا بحرینی راد-مدیریت پروژه و ساخت)

در کشور آمریکا تقریباً ۴ میلیون مایل انواع راه‌ها، ۱۱۷۰۰۰ مایل راه‌آهن، ۶۰۰۰۰۰ پل، ۷۹۰۰۰ سد، ۱۱۰۰۰ مایل خطوط انتقال، […]