بایگانی‌ها مدیریت ذینفعان | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

تکنیکهای مدیریت ذینفعان (مصطفی اسداللهی- مهندس عمران- ارشد مدیریت ساخت –دانشگاه آزاد واحد دماوند)

تیم مدیریت پروژه به تکنیک هایی جهت مدیریت ذینفعان در طول پروژه نیاز دارد بنابراین اثر بخشی ، تلاش تیم و تحقق هدف مدیریت ذینفعان را […]
۱۶/۱۰/۱۳۹۵

مدیریت ذینفعان(پیام زرینه تبریزی-مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام)

ذینفعان،اشخاص،گروه ها یا سازمان هایی هستند که از پروژه تاثیر میگیرد و می توانند بر تصمیم گیری ها و فعالیت ها یا اهداف یک پروژه تاثیر […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

عنوان: معرفی متدولوژی دایره ای ذینفعان (Stakeholder Circle Methodology) و کاربرد مدل عملی برای مدیریت ذینفعان در پروژه های برون سپاری حوزه شهرداری (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پیچیدگی فرایند شناسایی و مدیریت ارتباطات ذینفعان پروژه و کاهش علاقه ذینفعان به حمایت و پشتیبانی از پروژه ها از جمله عوامل شکست پروژه هاست. ایده […]