بایگانی‌ها مدیریت ساختمان | مدیریت ساخت

۱۲/۰۲/۱۳۹۶

BMS چیست ؟ (سید محمد حسین جزایری-کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت)

BMS یا Building Management System ” سیستم مدیریت ساختمان ” بوده که ” مدیریت هوشمند ساختمان ” نیز به آن […]