بایگانی‌ها مدیریت شهری | مدیریت ساخت

۰۱/۱۰/۱۳۹۳

کاربرد فناوریهای نوین در مدیریت شهری(آرمین عارفی مقدم-مهندسی مدیریت ساخت)

به طور معمول، در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری، خواسته های مردم المانی غایب می باشد و برنامه ریزان […]