بایگانی‌ها مدیریت لجستیک | مدیریت ساخت

۱۱/۱۲/۱۳۹۳

نقش مدیریت لجستیک درکاهش هزینه های بالاسری پروژه های عمرانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد-مدیریت ساخت)

باتوجه به اهمیت مدیریت زنجیره چرخه مصالح در سایت‌های ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی و گسترش نقش لجستیک به عنوان […]