بایگانی‌ها مدیریت مالی | مدیریت ساخت

۲۰/۰۴/۱۳۹۵

مدیریت مالی چیست(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ما از خود مرتبا سوال میکنیم که ارزش فلان دارایی . کالا و سرمایه گذاری چقدر است همچنین مدیریت مالی […]