بایگانی‌ها مدیر | مدیریت ساخت

۰۱/۰۹/۱۳۹۴

چرا مدیر شدم؟(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

بسیاری از مدیران تازه کار، هنگامی که به مقام و منصب مدیریت نزدیک می‌شوند از توجه به یک پرسش و […]