بایگانی‌ها مذاکره | مدیریت ساخت

۲۴/۰۸/۱۳۹۵

ویژگی های مذاکره کننده خوب ، عادت ها و سبک های مذاکره(حمیدرضا محمدی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

مذاکره هنر رسیدن به تفاهم از طریق چانه زنی است  ‎  فردی که در ضمینه های تجاری و صنعتی فعالیت […]
۳۰/۰۷/۱۳۹۵

نکات کاربردی در مذاکره ومعامله(علیرضا حشمتی- مهندسی مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد دماوند)

تمام معاملات مربوط به کسب وکار نیازمند استراتژی مناسبی برای مذاکره هستند.فرقی نمیکند که این معامله یا مذاکره در چه […]
۰۲/۱۰/۱۳۹۳

اصول و فنون مذاکره (سپیده معتمد پویا-کارشناسی ارشد مدیریت پروژه)

مهمترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان ها مذاکره است و انسان ها برای توافق در دست یابی […]