بایگانی‌ها مزرعه بادی فراساحلی | مدیریت ساخت

۱۷/۱۰/۱۳۹۵

مزرعه بادی فراساحلی (سعید جباری-مدیریت پروژه وساخت-دانشگاه آزاد واحد یادگار امام)

مزرعه بادی دریایی بین SANDBANKS از Kentish برنامه‌ریزی‌شده برای تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق جهت پوشش ۷۵۰۰۰۰ خانه در انگلستان می‌باشد. […]