بایگانی‌ها مسابقات بین‌المللی دانش‌آموزی و دانشجویی سازه‌های ماکارونی | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی دانش‌آموزی و دانشجویی سازه‌های ماکارونی

دوره جدید مسابقات هیجان انگیز و سراسر علمی سازه های ماکارونی  بهمن ماه امسال در پنج گرایش هدفمند دانش آموزی […]