بایگانی‌ها مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی | مدیریت ساخت

۰۹/۱۱/۱۳۹۵

مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی

سازمان فضایی ایران به منظور ترویج فناوری فضایی، آموزش کار گروهی در بین دانشجویان با گرایش های متفاوت، مسابقه سراسری ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی را برگزار […]