بایگانی‌ها مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی | مدیریت ساخت

۰۹/۱۱/۱۳۹۵

مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی

سازمان فضایی ایران به منظور ترویج فناوری فضایی، آموزش کار گروهی در بین دانشجویان با گرایش های متفاوت، مسابقه سراسری […]