بایگانی‌ها مسابقه نجات تخم مرغ | مدیریت ساخت

۱۹/۱۲/۱۳۹۵

مسابقه دانشجویی نجات تخم مرغ

مسابقه دانشجویی نجات تخم مرغ عصر چهارشنبه هجدهم اسفند ماه در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.   مطالب […]