بایگانی‌ها مسکن اقشار کم‌درآمد | مدیریت ساخت

۱۴/۰۱/۱۳۹۶

ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب مسکن‌اجتماعی و مسکن‌استیجاری

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب طرح مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب «مسکن حمایتی» […]