بایگانی‌ها مشارکت بخش خصوصي و دولتي | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP)(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مدلی که در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت مدل PPP است، مدلی که در آن بخش دولتی با […]