بایگانی‌ها مصالح مدرن | مدیریت ساخت

۰۱/۰۲/۱۳۹۴

آشنایی با مصالح مدرن ، رومالین(بهاره میررستمی- مهندسی معماری – معماری)

رومالین پدیده جدید ساختمانی ، توانست انقلاب عظیمی در صنعت ساختمان بوجود آورده و علاوه بر مزایای مذکور دارای قابلیتهائی […]