بایگانی‌ها معامله | مدیریت ساخت

۳۰/۰۷/۱۳۹۵

نکات کاربردی در مذاکره ومعامله(علیرضا حشمتی- مهندسی مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد دماوند)

تمام معاملات مربوط به کسب وکار نیازمند استراتژی مناسبی برای مذاکره هستند.فرقی نمیکند که این معامله یا مذاکره در چه […]