بایگانی‌ها معماری پارامتریک | مدیریت ساخت

۰۲/۱۱/۱۳۹۵

تمایز مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (پارامتریک) با سایر مدل‌سازی‌ها

تمایز مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (پارامتریک) با سایر مدل‌سازی‌هاازآنجاکه تعریف آنچه فناوری BIM را تشکیل می‌دهد، دچار سردرگمی و تنوع است. […]
۱۷/۰۳/۱۳۹۴

معماری پارامتریک (زینب ساقی-کارشناسی معماری-معماری)

معماری پارامتریک یکی از جریان های نو ظهور معماری است که حدودا از ۱۰ سال پیش شروع به رشد کرده […]