۱۹/۰۸/۱۳۹۶

کتاب و مقاله

۱۷/۱۰/۱۳۹۵

مسابقات دانشجویی

۱۷/۱۰/۱۳۹۵

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

۱۱/۱۰/۱۳۹۵

افتخارات

۱۱/۰۶/۱۳۹۵

مقالات

Causes of construction delays in Iran: project management, logistics, technology and environment E Asnaashari, A Knight, A Hurst, SS Farahani […]
۰۱/۱۰/۱۳۹۳

نوشتن اولین مقاله (حسین فخیمی- عمران- مدیریت ساخت)

نوشتن اولین مقالهمعمولا دانشجویان کارشناسی و همچنین عده‌ای از دانشجویان کارشناسی ارشد برای نوشتن اولین مقاله مشکل دارند.در واقع هدف […]